Melinda logo

 

 

Päivitetty joulukuussa 2021

Opastus

Melinda kokoaa Suomen kirjastojen metatietoa yhteiseen avoimeen tietovarantoon kaikkien hyödynnettäväksi. Se sisältää Suomen kansallisbibliografian Fennican, kansallisdiskografian Violan sekä Arto-artikkeliviitetietokannan tietueet. Myös yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen, yleisten kirjastojen ja eräiden erikoiskirjastojen metatietoja on Melindassa. Melinda-kuvailuyhteistyössä mukana olevien kirjastojen yhteystiedot löytyvät Melinda-wikistä. Melindasta muodostuu vaiheittain kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen metatietovaranto.

Melindassa ei ole yllä mainittujen kirjastojen tietokantojen kaikkia tietueita: joistain tietokannoista Melindaan on tuotu vain jokin määrätty osa tietueista, kuten esimerkiksi kotiseutuaineiston tietueet, tai Melinda-tiedontuottajiin on liitytty mukaan vain uusia tietueita kuvaillen. Lisäksi opinnäytetöitä ja elektronisia aineistopaketteja kirjastot ovat luetteloineet omien käytäntöjensä tai lisenssiehtojen mukaan.

Vuonna 2021 tietokannassa on jo lähes 17 miljoonaa tietuetta. Melindan hakupalvelu on kaikille avoin. Tietueiden poiminta Melinda-tietokannasta on maksutonta ja sen teknisistä tiedoista voit lukea sivulta Poimintaluettelointi.

Melindan istunto ei katkea aikakatkaisuun.

Hakuhistoria säilyy selaimen muistissa niin kauan kuin käyttäjä lopettaa istunnon (Aloita alusta) tai tyhjentää kokonaan selaimen välimuistin ja evästeissä säilyvän istunnon tunnuksen. Käyttöliittymän kielen vaihtaminen tai muilla sivuilla surffailukaan ei tyhjennä hakuhistoriaa.

Hakuohjeet

Perushaku

Perushaku on yksinkertainen yhden laatikon hakusivu, jossa voi tehdä lähes kaikkiin kenttiin kohdistuvia sanahakuja. Hakusanat yhdistetään oletusarvoisesti AND-operaattorilla, mutta muitakin Boolen operaattoreita voi käyttää. Katkaisu- ja jokerimerkkinä toimii kysymysmerkki (?). Jos haet teoksen ISBN-numerolla, hakusi onnistuu sekä väliviivoilla että ilman: esimerkiksi 978-951-1-23165-3 tai 9789511231653. Tarkennetussa haussa voit hakea myös 13-merkkistä ISBN-tunnusta 10 merkillä tai päinvastoin.

Monikenttähaku

Monikenttähaussa täytetyt hakukentät yhdistetään AND-operaattorilla eli useamman kentän täyttö kaventaa hakutulosta. Oletushaku hakee tietueita, joissa yhteen hakukenttään kirjoitetut sanat esiintyvät peräkkäin annetussa järjestyksessä. Järjestyksellä ei ole väliä, jos Peräkkäiset sanat -valinnassa rastii vaihtoehdon Ei. Nimeke-hakuun ja Lehden nimi -hakuun voidaan kirjoittaa nimekkeen ensimmäiset sanat, eikä hakulauseessa tarvitse käyttää erillistä katkaisua. Haun rajauksessa haun voi kohdistaa esimerkiksi pelkkiin kirjoihin, lehtiin, väitöskirjoihin ja/tai e-aineistoon.

Tarkennettu haku

Tarkennetussa haussa ISBN-, ISSN- ja luokitushaut ovat vasemmalta alkaen hakevia hakutyyppejä, muut hakutyypit ovat sanahakuja. Jos ISBN-haussa käyttää katkaisumerkkiä (?), ISBN-tunnus täytyy kirjoittaa ilman väliviivoja. Haun rajauksessa haun voi kohdistaa esimerkiksi pelkkiin kirjoihin tai lehtiin. Teoksen kielellä ja alkuteoksen kielellä haettaessa on hakusanana käytettävä kielikoodeja, esimerkiksi "swe" haettaessa ruotsinkielistä aineistoa. Kielikoodit löytyvät MARC 21 -ohjeesta.

Selaus

Melinda-tietokannan tietueita voi etsiä Selaus-haussa omilla hakusanoilla, jotka yhdistetään pudotusvalikon hakuehtoihin. Hakutulokseksi saa aakkosellisen hakemiston, josta voi valita haluamaansa aiheeseen liittyvät viitteet.

Haun rajaus

Monikenttähaussa ja Tarkennetussa haussa on mahdollista rajata haku kohdistumaan esimerkiksi julkaisuvuoden tai aineistotyypin mukaan. Monikenttähaussa haun voi kohdistaa myös esimerkiksi väitöskirjoihin, pro-gradu -tutkielmiin ja/tai pelkästään e-aineistoon.

Hakuhistoria

Hakuhistorian kautta voi mm. nähdä edellisten hakujen viitelistat ja yhdistellä edellisiä hakuja toisiinsa. Hakuhistoriassa näkyvät erikseen myös edellisistä hakutuloksista valitut "osajoukot".

Hakutuloksen käsittely ja viitteidenhallinta

Hakutuloksen rajaus ja käsittely

Hakutuloksen viitelistan voi lajitella tekijän, nimekkeen tai vuoden mukaan klikkaamalla linkkinä näkyvää lajittelutapaa.

Hakua voi muokata paremman hakutuloksen saamiseksi (Muokkaa hakua).

Liian suurta tulosjoukkoa voi pienentää rajaamalla tuloksen esimerkiksi vain uusimpiin viitteisiin (Rajaa hakutulosta) tai rastimalla vain halutut viitteet (Näytä valitut).

Viitteidenhallinta ja sähköpostitus

Hakutuloksen tai halutut viitteet voi tulostaa näytölle viitelistan alareunassa olevan Viitteidenhallinta-valikon kautta. Viitteet voi myös lähettää suoraan RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan.

Palautetta

Voit antaa palautetta Melindan käyttöliittymästä ja ilmoittaa mahdollisesti löytämistäsi puutteista palautelomakkeen kautta.

Katso myös Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivu.