Päivitetty 18.10.2017

Opastus

Melinda on tietovaranto, joka sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä metatiedot yliopistokirjastojen, useimpien yhteiskirjastojen ja OKM:n alaisten ammattikorkeakoulukirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä aineistoista. Yleisistä kirjastoista mukana ovat Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto ja Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto. Melindasta muodostuu vaiheittain kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen metatietovaranto.

Melinda sisältää pääsääntöisesti mukana olevien kirjastojen kaikki aineistot. Opinnäytetöitä ja elektronisia aineistopaketteja kirjastot ovat luetteloineet omien käytäntöjensä ja lisenssiehtojen mukaan.

Vuoden 2016 alussa tietokannassa oli noin yhdeksän miljoonaa tietuetta. Melindan hakukäyttö on kaikille avointa.

Melindan istunto ei katkea aikakatkaisuun.

Hakuhistoria säilyy selaimen muistissa niin kauan kuin käyttäjä lopettaa istunnon (Aloita alusta) tai tyhjentää kokonaan selaimen välimuistin ja evästeissä säilyvän istunnon tunnuksen. Käyttöliittymän kielen vaihtaminen tai muilla sivuilla surffailukaan ei tyhjennä hakuhistoriaa.

 

Hakutoiminnot

1. Perushaku
on yksinkertainen, yhden laatikon hakusivu, jossa voi tehdä kaikkiin kenttiin kohdistuvia sanahakuja. Hakusanat yhdistetään oletusarvoisesti AND-operaattorilla, mutta muitakin boolen operaattoreita voi käyttää. Katkaisu- ja jokerimerkkinä toimii kysymysmerkki (?).
Jos haet teoksen ISBN-numerolla, hakusi onnistuu sekä väliviivoilla että ilman: esim. 978-951-1-23165-3 tai 9789511231653. Tarkennetussa haussa voit hakea myös 13-merkkistä ISBN-tunnusta 10 merkillä tai päinvastoin.

2. Monikenttähaku
Täytetyt hakukentät yhdistetään AND-operaattorilla, eli useamman kentän täyttö kaventaa hakutulosta. Oletushaku hakee tietueita, joissa yhteen hakukenttään kirjoitetut sanat esiintyvät peräkkäin ja siinä järjestyksessä. Jos Peräkkäiset sanat -valinnassa ruksii vaihtoehdon Ei, järjestyksellä ei ole väliä. Nimeke-hakuun ja Lehden nimi -hakuun kirjoitetaan nimekkeen ensimmäiset sanat, hakulausetta ei tarvitse katkaista erikseen. Haun rajauksessa haun voi kohdistaa esim. pelkkiin kirjoihin, lehtiin, väitöskirjoihin ja/tai tai e-aineistoon.

3. Tarkennettu haku
ISBN- ja ISSN- ja luokitushaut ovat vasemmalta alkaen hakevia hakutyyppejä, muut hakutyypit ovat sanahakuja. Jos ISBN-haussa käyttää katkaisumerkkiä (?), ISBN-tunnus täytyy kirjoittaa ilman väliviivoja. Haun rajauksessa haun voi kohdistaa esim. pelkkiin kirjoihin tai lehtiin.

4. Selaus
on erotettu muista hakutoiminnoista. Selaushaku johtaa aakkoselliseen hakemistoon, josta voi valita haluamaansa termiin liittyvät viitteet.

5. Haun rajaus
Monikenttähaussa ja Tarkennetussa haussa on mahdollista rajata haku kohdistumaan esim. julkaisuvuoden tai aineistotyypin mukaan. Monikenttähaussa haun voi kohdistaa myös esim. väitöskirjoihin tai graduihin ja/tai pelkästään e-aineistoon.

6. Hakuhistoria
Hakuhistoriassa voi mm. näyttää edellisten hakujen viitelistat ja yhdistellä edellisiä hakuja toisiinsa. Hakuhistoriassa näkyvät erikseen myös edellisistä hakutuloksista valitut "osajoukot".

 

Hakutuloksen käsittely ja Viitteidenhallinta

1. Hakutuloksen rajaus ja käsittely

Hakutuloksen viitelistan voi lajitella tekijän, nimekkeen tai vuoden mukaan klikkaamalla linkkinä näkyvää lajittelutapaa.

Hakua voi muokata paremman hakutuloksen saamiseksi (Muokkaa hakua).

Liian suurta tulosjoukkoa voi pienentää rajaamalla tuloksen esim. vain uusimpiin viitteisiin (Rajaa hakutulosta) tai ruksimalla vain halutut viitteet (Näytä valitut).

2. Viitteidenhallinta ja sähköpostitus

Hakutuloksen tai halutut viitteet voi tulostaa näytölle viitelistan alareunassa olevan Viitteidenhallinta-valikon kautta. Viitteet voi myös lähettää suoraan RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan.

Palautetta

Voit antaa palautetta Melindan käyttöliittymästä ja ilmoittaa mahdollisesti löytämistäsi puutteista palautelomakkeen avulla.

Katso myös Usein kysyttyjä kysymyksiä.